Omdat je brein anders mag zijn...

Conceptueel denken of beelddenken

Conceptueel denken of beelddenken wordt gekenmerkt door de specifieke eigenschappen van de rechterhersenhelft.

Beelddenkers denken in beelden en/of concepten. Zij hebben een goed overzicht van het geheel, creëren veel associaties in hun hoofd en zien gemakkelijk verbanden en patronen.

Dit wil niet zeggen dat beelddenkers hun linkerhersenhelft niet gebruiken, maar deze is minder dominant.

Neurodiversiteit vier 4

Deze denkwijze is ook de manier waarop mensen met het label AD(D)D, dyslexie, dyscalculie, autisme en hoogbegaafdheid informatie verwerken. Andersom geldt dat niet: niet alle conceptueel denkers hebben automatisch een label.

 

Lijndenken of lineair denken

Daarnaast zijn er mensen die lijndenken of lineair denken. Zij denken voornamelijk via de linkerhersenhelft. 

Zij denken in woorden en in volgorde, van begin naar einde, stapsgewijs, van hoofdletters naar punten. Zij zijn vaak tijdsbewust en precies. Het is een logische en analytische manier van denken.

neurodiversiteit recept

Kwaliteiten van de linker- en rechterhersenhelft

Ons brein bestaat uit 2 delen: de linker- en rechterhersenhelft. Elk van deze hersendelen heeft specifieke eigenschappen.

 • Taal

 • Stapsgewijs

 • Volgorde

 • Logisch en analytisch denken

 • Routine

 • Omgaan met cijfers

 • Details zien

 • Kijken met een telelens

 • Beelden

 • Associatief denken

 • Intuïtief

 • Verbanden zien

 • Vernieuwend

 • Creativiteit

 • Groot geheel zien

 • Kijken met een groothoeklens

Voor- en nadelen van conceptueel denken

Elke manier van denken heeft voor- en nadelen.

Denken in beelden heeft als voordeel dat het een snelle manier van informatie verwerken is. Bovendien kunnen conceptueel denkers vaak tot creatieve en innovatieve oplossingen komen doordat zij veel associaties maken en daardoor out of the box denken.

In het onderstaande filmpje tonen verschillende dyslectici hoe ze hun ambitie konden waarmaken, niet ondanks, maar juist DANKZIJ hun dyslexie. Ook hebben de specifieke kwaliteiten van beelddenken grote denkers, kunstenaars en uitvinders voortgebracht bv. Albert Einstein, Isaac Newton, Jamie Oliver, Leonardo da Vinci, Richard Branson,…

Maar als beelddenkers iets moeten uitleggen of opschrijven, hebben zij vaak meer tijd nodig om hun beelden te vertalen in woorden. Ze hebben meer moeite met het structureren van hun verhaal, het vertellen van begin naar einde. Vaak beginnen ze met de kern of conclusie en dat kan voor verwarring zorgen. Daarnaast zijn er mensen die juist heel veel context en details gaan vertellen waardoor ze de kern van de zaak uit het oog verliezen.

Ook hebben veel conceptueel denkers een andere, meer diffuse vorm van aandacht. De vele beelden en associaties zorgen voor een overbelasting van het werkgeheugen. Daardoor hebben zij meer moeite om een constant en regelmatig werkritme te vinden. Soms lukt het gewoonweg niet om de aandacht vast te houden en goed door te werken. Op andere dagen wordt er dan weer heel veel werk verzet in korte tijd.

Tenslotte houden conceptueel denkers vaak niet van routinetaken en herhalingen. Ook studenten leren niet sneller of beter door de leerstof 10 x te herhalen, ondanks de vele goedbedoelde adviezen. Daardoor verliezen zij net hun interesse en aandacht.

Er is geen ‘juist’ of ‘fout’ denken.

Het is belangrijk om te weten dat er verschillende manieren zijn van informatie verwerken. Dat verklaart waarom mensen op een andere manier denken, lezen, werken en studeren. Bovendien bevinden deze kenmerken zich op een schaal tussen 2 tegengestelde posities. Er is dan ook niet één specifieke vorm van conceptueel denken (of lineair denken).

En het is zeker niet mijn bedoeling om nieuwe hokjes te maken maar wel om iedereen zijn/haar eigen uniciteit en talenten te laten ontdekken. Hoe beter jij jezelf kent, hoe beter jij jezelf kan accepteren.

Bovendien is het ook een voorwaarde om tot goede samenwerking te komen. Want het is een feit dat we elkaar nodig hebben, lijndenkers en conceptueel denkers. Iedereen heeft zijn/haar eigen unieke bijdrage aan deze wereld.

Voor meer informatie: